Scroll to top

KTO SME

Spoločnosť AT Dca, s. r. o., pôsobí v oblasti dopravy a zasielateľstva a jej založenie sa datuje k roku 2010, keď sme začínali ako malá rodinná firma s jedným kamiónom a autobusom s cieľom poskytovať nákladnú cestnú dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu. Postupne sme rozširovali portfólio našich služieb a v súčasnej dobe máme pôsobnosť na území Európskej únie, ale aj mimo nej.

ČO PONÚKAME

Naša spoločnosť má k dispozícii rôzne databázy v oblasti logistiky, čo zvyšuje našu flexibilitu a dynamiku. Zamestnávame disponentov so skúsenosťami a ochotou riešiť všetky problémy prislúchajúce k zákazke. Zároveň sa snažíme myslieť na všetko, preto pre prípad vzniku nepredvídaných udalostí máme dojednané kvalitné poistenia až do výšky 600.000 EUR. V roku 2015 sme získali certifikát ISO 9001:2008, od roku 2018 sme držiteľmi certifikátu 9001:2016 pre oblasti vnútroštátna nákladná cestná doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a zasielateľstvo.

V oblasti cestnej dopravy máme vlastný vozový park a zmluvných dopravcov, čím vieme zabezpečiť široké spektrum vozidiel (1kg až 25t, dodávky, návesy, súpravy, mega návesy, sklápacie návesy atď.). Všetky naše vozidlá sú vybavené monitorovacím systémom GPS, čo skvalitňuje a zlepšuje spoluprácu so zákazníkom a zefektívňuje celý proces dopravy. Nové dopravné spoločnosti pred začatím samotnej spolupráce si dôsledne preverujeme.

PREČO MY

Od svojho vzniku prechádza spoločnosť neustálym vývojom a reaguje na rastúce nároky a požiadavky zákazníkov prijímaním inovácií a skvalitňovaním poskytovaných služieb. Naším cieľom je neustály rast poskytovaných služieb pre existujúcich, ale aj nových zákazníkov.

Za doterajšieho pôsobenia sme všetky naše snahy v rámci rozvoja spoločnosti smerovali k zlepšeniu komunikačného systému smerom k našim klientom, aby sme im uľahčili prístup k nám, urýchlili tak spracovanie ich požiadaviek, zabezpečili prepravnú službu bez ohľadu na destináciu či množstvo prepravovaného tovaru v čo najkratšom čase a v prípade potreby dokázali tovar operatívne uskladniť.

Na prvom mieste je u nás osobný, individuálny a korektný prístup k zákazníkovi počas celého manažmentu zákazky. Vážime si dôveru každého obchodného partnera a sme v jeho záujme ochotní prekonávať limity aj samých seba, pretože vieme, čo je pre našich klientov naozaj dôležité.